Pravno upozorenje
Vlasnik ove web stranice je: PORICANIN TOURS DOO, SABURINA 2, SARAJEVO 71000, s CIF 202179010000, telefon +38 733257940 i e-mail welcome@hotelaziza.ba

Za više informacija o drugim obrascima za kontakt posjetite našu glavnu stranicu za kontakt.

Izvorni kod, grafički dizajn, informacije i sadržaji koji se pojavljuju na ovoj web stranici zaštićeni su pravima intelektualnog i industrijskog vlasništva koja se odnose na vlasnika web stranice ili vlasništvo trećih strana i ne mogu se koristiti bez pismenog odobrenja vlasničkih organizacija .

Materijal koji se ovdje pojavljuje korisnik može koristiti isključivo za svoju osobnu i neovlaštenu uporabu, uz poštivanje svih prava intelektualnog vlasništva, industrijskog vlasništva i drugih prava vlasništva, stoga je zabranjeno njegovo umnožavanje ili bilo koja druga uporaba u komercijalne svrhe. ima za cilj ili pokrenuti nedopuštene aktivnosti; njegovu distribuciju, širenje, kao i njegovu modifikaciju, preinaku, dekompilaciju ili pohranu za bilo koju svrhu.

Prethodno navedene vlasničke organizacije progonit će kršenje prethodnih uvjeta kao i svako nezakonito korištenje prezentiranih/prikazanih sadržaja poduzimajući sve građanske i kaznene radnje koje im odgovaraju.