Ostala istorijska mesta
Ostala istorijska mesta
Gazi Husrev-beg džamija


Najveća džamija u Bosni i jedna od najkarakterističnijih osmanskih građevina na Balkanu.


Crkva svetih arhangela Mihaila i Gavrila


Poznata kao Stara pravoslavna crkva, srpska pravoslavna crkva.


Sarajevska Sinagoga


To je jedina funkcionalna sinagoga u Sarajevu danas; također djeluje kao jevrejski muzej.


Moricá Han


Staro osmansko zdanje smješteno u Baščaršiji, jedino koje je još uvijek operativno u Sarajevu.


Sarajevska sahat-kula


Vjeruje se da je posljednji javni lunarni sat na svijetu; čuvar sat prilagođava dva puta sedmično.


Žuta Tabija


Poznata i kao Žuta tvrđava, je topovska tvrđava izgrađena 1727. godine kao dio fortifikacija "Gradske utvrde Vratnik" kako bi se branio grad.


Aleja snajpera


Kolokvijalno ime za ulicu Zmaja od Bosne i Bulevar Mesa Selimovića tokom ratova u Jugoslaviji.